اهمیت راهکار سیمانتک dlp در سازمان

ضرورت راهکار جلوگیری از دست دادن اطلاعات (DLP) برای سازمان

پیشگیری از از دست دادن اطلاعات DLP اطمینان حاصل میکند که کاربران اطلاعات حساس یا حیاتی را به خارج از شبکه شرکت ارسال نمیکنند. این محصول نرم افزاری به مدیر شبکه کمک میکند تا داده‌هایی را که کاربران میتوانند منتقل کنند کنترل کند. عدم بهره‌مندی از راهکارDLP در سازمان میتواند منجر به خسارات مالی و…