اهمیت بکاپ گیری در کسب و کار

اهمیت بکاپ‌گیری و بازیابی اطلاعات در کسب و کار

مهم نیست که کسب و کار شما چقدر بزرگ است، اهمیت بکاپ گیری منظم برای امنیت شبکه از مهمترین اقداماتی میباشد که شما برای جلوگیری از فاجعه شبکه انجام میدهید و به شما اطمینان میدهد که صرفنظر از استراتژی امنیتی فعلی خود، داده‌های ایمن و تمیزی دارید، تا در صورت از دست دادن داده ها،…