پشتیبانی امنیت شبکه Network Security

پشتیبانی امنیت شبکه‌های کامپیوتری

پشتیبانی امنیت شبکه های کامپیوتری پشتیبانی امنیت شبکه شامل نصب، راه اندازی و ارائه خدمات تجهیزات امنیتی برای سازمان میباشد تا مدیران فناوری بتوانند تمام عملکردهای سازمان را مانند ارتباطات، انتقال داده و ذخیره سازی را مدیریت کنند. امنیت شبکه به این دلیل اهمیت دارد که دولتها، سازمانها و همه افراد امروزی اطلاعات خود را توسط…

پشتیبانی شبکه

پشتیبانی و نگهداری شبکه‌های کامپیوتری

پشتیبانی و نگهداری شبکه‌های کامپیوتری پشتیبانی و نگهداری شبکه‌های کامپیوتری بعد از راه اندازی شبکه بمنظور حفظ امنیت شبکه و مانیتورینگ، یکی از مهمترین خدمات شبکه میباشد. شبکه به اتصال دو یا چند سیستم (کامپیوتر، لپ‌تاپ و..) با توانایی رساندن و دریافت داده است. انتقال داده‌ها میتواند با کابل چند رسانه‌ای، کابل نوری یا بیسیم…