پشتیبانی شبکه

پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری

پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری بعد از نصب و راه اندازی شبکه به منظور حفظ امنیت شبکه و مانیتورینگ، یکی از مهمترین خدمات شبکه میباشد. شبکه به اتصال دو یا چند سیستم (مانند کامپیوتر، لپ‌تاپ، و…) با توانایی رساندن و دریافت داده است. انتقال داده‌ها میتواند با کابل چند رسانه‌ای،…