پشتیبانی شبکه

پشتیبانی و نگهداری شبکه‌های کامپیوتری

پشتیبانی و نگهداری شبکه‌های کامپیوتری پشتیبانی و نگهداری شبکه‌های کامپیوتری بعد از راه اندازی شبکه بمنظور حفظ امنیت شبکه و مانیتورینگ، یکی از مهمترین خدمات شبکه میباشد. شبکه به اتصال دو یا چند سیستم (کامپیوتر، لپ‌تاپ و..) با توانایی رساندن و دریافت داده است. انتقال داده‌ها میتواند با کابل چند رسانه‌ای، کابل نوری یا بیسیم…