بازیابی فاجعه disaster recovery چیست

بازیابی فاجعه Disaster Recovery چیست؟

در IT، بازیابی فاجعه (disaster recovery)، بخشی از برنامه‌ریزی امنیتی است و همراه با برنامه تداوم تجارت توسعه می‌یابد. این سیاستها و رویه‌هایی است که بر محافظت از یک سازمان در برابر هرگونه تأثیر قابل توجه درصورت بروز حادثه متمرکز است، که ممکن است شامل خرابی دستگاه یا ساختمان، حملات سایبری یا بلایای طبیعی باشد.…