معرفی فایروال شبکه فورتی گیت

فایروال فورتی‌ گیت FortiGate Firewall

فایروالهای نسل بعدی فورتی گیت FortiGate فایروالهای نسل بعدی فورتی گیت، FortiGate NGFW متشکل از سخت افزار و نرم افزار هستند که برای محافظت بخشی از شبکه در برابر داده‌های ناخواسته ترکیب میشوند. راه حلهای فورتی گیت همه جایگشت‌های مختلف فایروال را در یک پلتفرم واحد و یکپارچه، از جمله عملکرد جدید SD-WAN، ترکیب میکند.…