بهترین روشهای پیشگیری از از دست دادن داده ها

بهترین روشهای پیشگیری از نشت داده (DLP)

اولین قدم در ایجاد یک پالیسی پیشگیری از نشت داده (DLP)، انتخاب اطلاعاتی است که میخواهید از مشاهده یا استفاده غیرمجاز محافظت کنید. این میتواند شامل اطلاعات تماس، داده‌های مالی، مالکیت معنوی یا هر مطلب محرمانه دیگری باشد. هنگامیکه مشخص کردید چه چیزی میخواهید محافظت شود، باید شناسایی کنید که چه کسی به آن دسترسی…