نه روش یرای بکاپ گیری امن داده ها

9 روش بکاپ گیری امن داده‌ها

فاجعه میتواند در یک لحظه رخ دهد، به همین دلیل است که بسیاری از سازمانها از راه حلهای بکاپ گیری امن برای ایمن نگهداشتن اطلاعات خود استفاده میکنند. با اینحال، فقط به این دلیل که شما بطور مداوم از فایلهای خود نسخه بکاپ تهیه میکنید، لزوماً به این معنی نیست که آنها در برابر خطرات…