رمزنگاری encryption چیست و چگونه کار میکند

رمزنگاری چیست و چگونه کار میکند؟

رمزنگاری (encryption) با مخلوط کردن محتوا، امنیت پیام یا فایل را افزایش میدهد. برای رمزنگاری یک پیام، شما به یک رمز (کلید) مناسب نیاز دارید و برای رمزگشایی آن نیز به رمز صحیح احتیاج دارید. این موثرترین روش برای پنهان کردن ارتباطات از طریق اطلاعات رمزگذاری شده است در جایی که فرستنده و گیرنده کلید…