رمزگذاری encryption

رمزگذاری چیست و چگونه کار میکند؟

رمزگذاری (encryption) با مخلوط کردن محتوا، امنیت پیام یا فایل را افزایش میدهد. برای رمزگذاری یک پیام، شما به یک رمز (کلید) مناسب نیاز دارید و برای رمزگشایی آن نیز به رمز صحیح احتیاج دارید. این موثرترین روش برای پنهان کردن ارتباطات از طریق اطلاعات رمزگذاری شده است در جایی که فرستنده و گیرنده کلید…