کنترل در برابر باج افزار

سه کنترل در برابر باج افزار در بهداشت و درمان

سه کنترل در برابر باج افزار در بهداشت و درمان گسترش اخیر حملات باج افزارها به سیستمهای بهداشتی در ایالات متحده بی سابقه است. آژانس امنیت سایبری و زیرساختهای ایالات متحده (CISA) اخیراً یک مشاوره هشدار دهنده در مورد تهدید گسترده جرایم اینترنتی برای بیمارستان ها و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در سراسر کشور منتشر…