لایسنس System Recovery

نرم افزار بکاپ گیری از ویندوز System Recovery

لایسنس های نرم افزار بکاپ گیری از ویندوز Veritas System Recovery نرم افزار بکاپ ویندوز و .. سیستم ریکاوری (Veritas System Recovery) دارای یک کنسول ساده و کاربر پسند است. مدیریت متمرکز طراحی شده برای مدیریت بیش از 20،000 مشتری محصول سیستم ریکاوری از یک کنسول واحد، امکان یکپارچه شدن شرکتها را فراهم میکند. Veritas SR…