اتوماسیون VMware

VMware پیشرو در اتوماسیون زیرساخت

شرکت VMware بعنوان پیشرو در ارزیابی سیستم عاملهای اتوماسیون زیرساخت توسط شرکت تحقیقاتی مستقل معرفی شد. Infrastructure Automation Platforms، در آخرین ارزیابی خود 13 مورد از مهمترین ارائه دهندگان سیستم عامل اتوماسیون زیرساخت را مورد تجزیه و تحلیل و امتیاز قرار میدهند. بر اساس این گزارش، VMware در بیشتر زمینه ها از جمله مقیاس پذیری،…